کلاس اولی های خانم فراهانی

پیج اینستاگرام : aval_farahani@

کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول -

اینم نمونه هایی از کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول 😍😍😍😍😍😍😍😍 کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول - 1 کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول - 2 کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول - 3 کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول - 4 کاردستی با برگ مربوط به بخش گیاهان علوم اول - 5 ...
10 آذر 1400

فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م )

فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) فلش کارت نشانه ی صامت و بی صدای ( م ) ...
9 آبان 1400

نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم

نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 1 نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 2 نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 3 نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 4 نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 5 نمونه سوالات ریاضی کلاس اول تا تم سوم - 6 ...
26 مهر 1400

ترکیب صامت با مصوت ها

قدم اول در خواندن و نوشتن ، شناخت نشانه های صامت و مصوت و ترکیب کردن آن ها می باشد ، بچه ها برای تسلط زیاد در ترکیب کردن ، می توانند این فلش کارت ها را بارها و بارها بخوانند و از روی آنها در دفتر تمرین خود بنویسند ، 🥰🥰🥰🥰🥰🥰 ترکیب صامت با مصوت ها ترکیب صامت با مصوت ها ترکیب صامت با مصوت ها ترکیب صامت با مصوت ها ترکیب صامت با مصوت ها ...
26 شهريور 1400

تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن

🌺🥰😍🌺🥰😍 تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن تکرار و تمرین ترکیب نشانه ها تا نشانه ن ...
17 تير 1400